Certificering

Certificatie van producten, processen, managementsystemen en personen is een transparante manier om een organisatie efficiënter, veiliger, beheersbaar en duurzamer te maken en vooral de weg naar kwaliteitsverbetering te openen.

Zekerheid voor klanten

Klanten kunnen erop vertrouwen dat ons managementsysteem, proces of product voldoet aan de daarvoor gestelde (internationale) eisen en voorwaarden.

Efficiënte, overzichtelijke organisatie

Dankzij certificatie wordt uw bedrijfsvoering overzichtelijker, efficiënter en beter controleerbaar. Het brengt alle aspecten binnen onze organisatie duidelijk in kaart en maakt inzichtelijk op welke onderdelen Purus in haar bedrijfsvoering kan verbeteren. Dat overzicht maakt de werkwijze van Purus beter beheersbaar.

Vertrouwen bij bevoegd gezag

Met certificatie voorkomt u discussie met het bevoegd gezag of u al dan niet aan de juiste wetten en regels voldoet.Purus BV is in het bezit van de volgende certificaten en/of maakt gebruik van gecertificeerde producten: