Reinigen drinkwaterinstallaties

Schoon én veilig drinkwater voor uw bedrijf

Waarom chemisch desinfecteren?

Wanneer er waterinstallaties waar bijvoorbeeld verhoogde waarde van de Legionellabacterie wordt gemeten is het van belang dat dit op de juiste wijze wordt beheerd. Het kan voorkomen dat het standaard beheer niet volledig voldoet om van de normoverschrijding af te komen. Het chemisch desinfecteren van de waterinstallatie is dan hiermee de uitkomst waarmee de normoverschrijding direct verholpen kan worden. Een belangrijk aspect hierbij is dat de waterinstallatie voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Zodra het chemisch desinfecteren van de waterinstallatie is voltooid, kan de waterinstallatie op de gebruikelijke manier goed worden beheerd. Hiermee wordt in veel gevallen voorkomen dat het chemisch desinfecteren moet worden herhaald.

Wat gebeurt er bij het chemisch desinfecteren?

Het chemisch desinfecteren van een waterinstallatie houdt in dat alle aanwezige micro-organismen worden verwijderd uit de betreffende installatie. Vanzelfsprekend werken wij met uitsluitend KIWA-ATA goedgekeurde middelen en werken wij volgens opgestelde regels en richtlijnen. Een microbiologisch verontreinigde waterinstallatie is een gevaar voor de gebruikers van de betreffende installatie. Door bijvoorbeeld onvoldoende doorstroming van water, ongewenste opwarming of de ontwikkeling van Biofilm in de waterinstallatie krijgen bacteriën, zoals onder andere de Legionella bacterie, kans om te groeien. Het chemisch desinfecteren van een waterinstallatie is een specialistisch proces, wij voeren onze chemische desinfectie uit volgens een bewezen methode en deze bestaat uit meerdere stappen.

Allereerst dragen wij zorg, samen met de opdrachtgever, dat de gehele locatie op de hoogte is van het chemisch desinfecteren van de waterinstallatie. Hierna starten wij met het chemisch desinfecteren van de waterinstallatie. De stappen welke hierin worden ondernomen bestaan uit verschillende momenten waarin onze goedgekeurde producten met een bepaalde standtijd in de waterinstallatie blijven staan. Zodra de standtijd per product voorbij is, dragen wij zorg voor het uitspoelen van ieder tappunt. Vanzelfsprekend geven wij de waterinstallatie pas vrij, wanneer wij de garantie kunnen geven dat de gebruikers geen risico meer lopen. Verder nemen wij ruime voorzorgsmaatregelen bij het chemisch desinfecteren, waar wij u graag meer over vertellen.

Wanneer moet ik chemisch desinfecteren?

Indien u van het adviesbureau welke u heeft ingeschakeld voor de bemonstering een normoverschrijding krijgt gerapporteerd, kan het advies zijn dat het raadzaam is om de waterinstallatie te laten chemisch desinfecteren.

Welk risico loop ik bij het chemisch desinfecteren?

Tijdens de uitvoering van de chemische desinfectie is de gehele locatie op de hoogte gebracht van de werkzaamheden. De informatieverstrekking over de gevolgen van het chemisch desinfecteren begint bij ons zodra wij de opdrachtverstrekking hebben ontvangen. Indien gewenst houden wij op locatie een kick-off meeting waarin het stappenplan wordt besproken en geven wij tips over hoe de gehele locatie op de hoogte gebracht kan worden. Tijdens de uitvoering van het chemisch desinfecteren brengen wij tevens gebruikers op de hoogte middels duidelijke communicatie bij de tappunten.

Hoe krijg ik meer informatie?

Indien u te maken heeft met bijvoorbeeld normoverschrijdingen dan komen wij graag kosteloos een schouwing houden bij u op locatie waarin onze technisch specialist u kunt adviseren over de mogelijkheden met betrekking tot het chemisch desinfecteren.

Gerelateerde diensten

Keerklepcontrole

Reinigen drinkwaterinstallaties

Reiniging en desinfectie luchtbehandelingkast

Technische aanpassingen