Reiniging en desinfectie van luchtbehandelingkast

Wij voorzien uw locatie van een schone en frisse lucht

Waarom een reiniging en desinfectie van de luchtbehandelingkast?

Door de toenemende vervuiling van de buitenlucht worden de onderdelen en filters van de luchtbehandelingkast zwaar(der) belast. Hierdoor bestaat de kans dat de ruimtes welke zijn aangesloten op de luchtbehandelingkast microbiologisch vervuilde lucht aangevoerd krijgen. Dit kan leiden tot gezondheidsklachten bij gebruikers van deze ruimtes. Het tijdig uitvoeren van het reguliere onderhoud, aangevuld met een desinfectie van de luchtbehandelingkast kan dergelijke problemen in veel gevallen voorkomen.

Wat gebeurt er een reiniging en desinfectie?

Bij aanvang van de werkzaamheden wordt de luchtbehandelingkast uitgeschakeld zodat gestart kan worden met de voorbereidende werkzaamheden voor de desinfectie van de luchtbehandelingkast. De aanwezige filters worden verwijderd en in de luchtbehandelingkast worden de aanwezige stof en grove oneffenheden verwijderd. Vervolgens reinigen wij de luchtbehandelingkast op een conventionele wijze middels een reinigingsmiddel en speciale doeken. Om ervoor te zorgen dat alle aanwezige micro-organismen worden geëlimineerd, worden de onderdelen van de luchtbehandelingkast gereinigd middels stoom (>120 graden Celsius) waardoor ook bijvoorbeeld het warmtewiel (indien aanwezig) en/of de verwarmings- en koelbatterijen kunnen worden meegenomen in de reiniging. Hierna plaatsen wij de filters, bij voorkeur nieuwe filters op aanlevering van de installateur of onderhoudspartij, terug in de luchtbehandelingkast waarna gestart kan worden met de desinfectie van de luchtbehandelingkast.

De desinfectie van de luchtbehandelingkast zal worden uitgevoerd door middel van een goedgekeurd desinfectans waarmee alle overige en eventuele micro-organismen worden verwijderd. Hierna wordt de luchtbehandelingkast weer vrijgegeven en kan deze worden ingeschakeld.

Wanneer moet ik reinigen en desinfecteren?

Het is raadzaam om periodiek een desinfectie te laten uitvoeren van de luchtbehandelingkast, voor een optimaal resultaat. Deze werkzaamheden kunnen wij tevens afstemmen met de onderhoudspartij of installateur welke het onderhoud van de luchtbehandelingkast in beheer heeft.

Welk risico loop ik bij de reiniging en desinfectie?

Het desinfecteren van de luchtbehandelingkast vormt geen risico voor de gebruikers van de aangesloten ruimtes. Tijdens de desinfectie van de luchtbehandelingkast is de luchtbehandelingkast uitgeschakeld. Deze wordt pas weer vrijgegeven en ingeschakeld wanneer de werkzaamheden volledig zijn afgerond.

Hoe krijg ik meer informatie?

Op basis van de technische specificaties van de luchtbehandelingkast of op basis van een uitgevoerde schouwing op locatie kunnen wij u volledig inzicht geven in de werkzaamheden welke periodiek uitgevoerd moeten worden, zodat gezorgd kan worden voor een zo optimaal binnenklimaat van uw gebouw. Neem contact op met ons via onderstaande button en wij helpen u graag.

Gerelateerde diensten

Keerklepcontrole

Reinigen drinkwaterinstallaties

Reiniging en desinfectie luchtbehandelingkast

Technische aanpassingen