Reinigen drinkwaterinstallaties

Schoon én veilig drinkwater voor uw bedrijf

Het reinigen van warmwaterbereiders of boilers, verplicht?

Uit de risicoanalyse en het beheersplan welke is opgesteld door een BRL 6010 adviesbureau blijkt op hoeveel boilers er jaarlijks onderhoud moet worden uitgevoerd. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het spuiten of een reiniging en desinfectie te laten uitvoeren van de warmwaterbereiders of boilers. Meestal wordt dit jaarlijkse onderhoud uitgevoerd bij warmwaterbereiders of boilers met een inhoud vanaf 50 liter.

Hoe wordt dit uitgevoerd?

In samenspraak met onze opdrachtgever worden de werkzaamheden ingepland en op de afgesproken datum en tijdstip komen de medewerkers van Purus op locatie. Het is van belang dat de gehele locatie op de hoogte is gebracht van het onderhoud omdat gedurende het onderhoud er geen gebruik gemaakt kan worden van warm water. De medewerkers van Purus voeren een aantal veiligheidscontroles uit en bij akkoord wordt gestart met de werkzaamheden.

Bij de warmwaterbereider wordt een doseerpunt gecreëerd in het bestaande leidingwerk van de warmwater bereider of boiler. Hierdoor kan worden gestart met de chemische reiniging van de warmwaterbereider, hiermee wordt vervuiling zoals kalk- en ijzerafzetting uit de installatie verwijderd. Zodra de warmwaterbereider is gereinigd wordt deze goed gespoeld waarna gestart kan worden met de desinfectie, deze volgorde van werkzaamheden is van groot belang om een zo goed mogelijk en schoon resultaat te leveren.

Na het verstrijken van de inzettijd worde de warmwaterbereider of boiler vervolgens goed nagespoeld waarmee het desinfectans volledig wordt verwijderd uit de installatie waarna deze weer veilig in gebruik genomen kan worden, dit wordt altijd door onze medewerkers gecontroleerd, voordat zij de werkzaamheden volledig afronden. Hiermee kunnen wij schoon en veilig drinkwater garanderen.

Mijn warmwaterinstallatie voldoet niet, wat nu?

Wanneer blijkt dat de waterinstallatie niet of niet volledig voldoet aan de gestelde eisen kunnen wij de zorg uit handen nemen door middel van een schouwing op locatie en op basis van de aangeleverde documenten een scherpe en heldere offerte aanbieden. Tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden houden wij nadrukkelijk rekening met de gebruikers/bewoners van de locatie zodat overlast zoveel mogelijk wordt beperkt.

Hoe kom ik aan meer informatie?

Indien er basis van bovenstaande informatie aanvullende vragen zijn met betrekking tot het reinigen en desinfecteren van warmwaterbereiders of boilers, neem dan gerust contact op met één van onze medewerkers. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden of over onze werkwijze.

Gerelateerde diensten

Keerklepcontrole

Reinigen drinkwaterinstallaties

Reiniging en desinfectie luchtbehandelingkast

Technische aanpassingen