Technische aanpassingen

Schoon én veilig drinkwater voor uw bedrijf

Technische aanpassingen

Een waterinstallatie moet voldoen aan de hiervoor gestelde wet- en regelgeving. Waar een waterinstallatie aan moet voldoen staat omschreven in onder andere de NEN 1006, de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit. Wanneer, bijvoorbeeld uit een risicoanalyse blijkt dat er aanpassingen noodzakelijk zijn om de waterinstallatie te laten voldoen aan de wet- en regelgeving kunnen wij dit voor onze opdrachtgevers verzorgen.

Op basis van de geconstateerde gebreken brengen wij, vaak middels een schouwing op locatie, in kaart welke technische aanpassingen er uitgevoerd moeten worden. Tijdens deze schouwing kijken wij tevens of er overige zaken zijn waar bij de uitvoering van de technische aanpassingen rekening mee gehouden moet worden. Hierdoor weten wij de mogelijke overlast tijdens de uitvoering van de technische aanpassingen vaak tot een minimum te beperken.

In overleg met onze opdrachtgever is het mogelijk om na de uitvoering van de technische aanpassingen aan de waterinstallatie een fotorapportage op te leveren van de uitgevoerde installatie aanpassingen. Op basis van deze fotorapportage krijgt onze opdrachtgever direct inzicht op welke wijze de werkzaamheden zijn uitgevoerd en afgerond. In veel gevallen kan onze opdrachtgever in samenspraak met het adviesbureau de uitgevoerde technische aanpassingen in de risicoanalyse en de logboeken verwerken.

Voorkomen van normoverschrijdingen Legionella

Wanneer een waterinstallatie voldoet aan de geldende wet- en regelgeving worden Legionella normoverschrijdingen voorkomen. Wanneer de waterinstallatie voldoet aan de wetgeving wordt potentiele (groei)risico’s van onder andere de Legionella bacterie immers beperkt of weggenomen. Doordat de risico’s op bijvoorbeeld groei van de Legionella bacterie wordt beperkt worden de mogelijke kosten naar aanleiding van geconstateerde normoverschrijdingen minder of weggenomen, lopen gebruikers van de waterinstallatie minder risico en is het beheer van de waterinstallatie effectiever en efficiënter ingeregeld.

Mijn waterinstallatie voldoet niet, wat nu?

Wanneer blijkt dat de waterinstallatie niet of niet volledig voldoet aan de gestelde eisen kunnen wij de zorg uit handen nemen door middel van een schouwing op locatie en op basis van de aangeleverde documenten een scherpe en heldere offerte aanbieden. Tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden houden wij nadrukkelijk rekening met de gebruikers/bewoners van de locatie zodat overlast zoveel mogelijk wordt beperkt.

Wat gebeurt er na de technische aanpassingen?

Zodra onze werkzaamheden op locatie zijn afgerond stellen wij een opleverrapportage op, vaak inclusief fotomateriaal, waarin wij duidelijk in kaart brengen op welke wijze wij de technische aanpassingen hebben uitgevoerd. Onze opdrachtgever kan in samenspraak met het adviesbureau welke de risicoanalyse en het beheersplan Legionella heeft opgesteld in overleg op welke wijze dit document vervolgens moet worden voorzien van een update. Door een update te laten uitvoeren nadat de technische aanpassingen zijn afgerond is het gehele risicoanalyse en beheersplan actueel en kan worden gestart met een effectief en efficiënt Legionellabeheer.

Ik heb risicoanalyse Legionella waarin technische adviezen staan vermeld, wat nu?

Op basis van het uitgevoerde risicoanalyse en beheersplan Legionella kunnen wij, vaak in combinatie met een schouwing op locatie, een prijs- en uitvoeringsvoorstel uitbrengen. Een van onze technisch specialisten komt bij u op locatie de technische aanpassingen opnemen zodat wij exact weten wat er geoffreerd moet worden. Onze heldere offerte ontvangt u vervolgens snel en indien gewenst geven wij hier uiteraard een toelichting op.

Hoe krijg ik meer informatie?

Heeft u (recent) een risicoanalyse laten opstellen of een keerklepcontrole laten uitvoeren waarin wordt geadviseerd om technische aanpassingen te verrichten? Neem dan contact met ons op en wij staan u graag bij in het verhelpen van deze vereiste technische aanpassingen!

Gerelateerde diensten

Keerklepcontrole

Reinigen drinkwaterinstallaties

Reiniging en desinfectie luchtbehandelingkast

Technische aanpassingen