Controle keerkleppen cq. terugstroombeveiligingen

Controle keerkleppen | Een keerklep zorgt ervoor dat water maar één kant kan opstromen. Keerkleppen komen voor bij vrijwel alle apparaten die aangesloten zijn op een waterleidinginstallatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vaatwassers en wasmachines. De juiste werking van de keerkleppen kan teniet worden gedaan door slijtage en vervuiling. De kwaliteit en werking van keerkleppen kunnen naarmate langere gebruik achteruit gaan. Hierdoor kunnen er problemen met de installatie ontstaan. U kunt hierbij denken aan kalkaanslag, lekkage en een legionella besmetting.

De kans op een legionella besmetting is dan ook groter wanneer de keerkleppen niet voldoende gecontroleerd worden. Het controleren van keerkleppen is onderdeel van het legionella beheersplan. Een keerklep zorgt er namelijk voor dat vervuild water niet terugstroomt in de waterleiding en voorkomt dat legionella zich snel kan verspreiden.

controle keerkleppen


Verplichte keerklepcontrole

Het is daarom in Nederland verplicht om jaarlijks deskundige keerklepcontrole te laten uitvoeren, zie VEWIN werkblad 1.4G. Tijdens deze controle zullen alle keerkleppen in uw waterleidinginstallatie worden onderzocht. Om de controle goed te kunnen uitvoeren werken wij met speciaal ontwikkeld en goedgekeurd materiaal en apparatuur. Ons apparatuur is ontwikkeld om keerkleppen nauwkeurig te onderzoeken en mogelijke defecten aan het licht te brengen. Hierdoor kunnen wij de keerkleppen controleren op defecten. Dit doen wij middels de zogeheten overdruk- en  onderdrukmethode.

Onze medewerkers controleren keerkleppen conform de in ISSO 55.1 vastgestelde methode. Om besmetting met legionellabacteriën te voorkomen heeft de overheid regels opgesteld ten aanzien van leidingwaterinstallaties.

Bij goedkeur van de keerklep wordt er een sticker geplaatst waarop het jaar van controle wordt aangegeven. Verzegeling van Brandslanghaspels welke verbroken zijn, worden opnieuw aangebracht. Op basis van de resultaten uit de keerklepcontrole kunnen wij u vertellen welke maatregelen u moet nemen om eventuele defecte keerkleppen te vervangen. Na uitvoering van de werkzaamheden zullen wij een rapportage toesturen welke in het logboek Legionella preventie kan worden opgeborgen.

Offerte aanvragen voor controle keerkleppen

Controle keerkleppen | Alle werkzaamheden worden uitgevoerd conform ons VCA* systeem, en gebruikmakend van Kiwa-Ata gecertificeerde producten. Middels het contactformulier kunt u meer informatie aanvragen of vrijblijvend een offerte aanvragen.