Reinigen koeltorens conform VCA systeem

Reinigen koeltorens | Koeltorens dienen te voldoen aan artikel 5 uit de arbeidsomstandigheden wet-2007 en hoofdstuk 4 van het Arbobesluit. Dit betekent dat de eigenaar/gebruiker verantwoordelijk wordt gesteld om risico`s voor de omgeving te voorkomen. Koeltorens zijn namelijk een ideale omgeving voor bacteriën. Dit komt door de variërende watertemperatuur en de aanwezige waterdamp. Koeltorens zijn, mede door het hergebruik van water (indikking) en opstelling in de buitenomgeving, gevoelig voor biofilm, algengroei en kalkaanslag. Door deze periodiek te laten reinigen wordt de voedingsbodem voor micro-organismen geminimaliseerd.

Een van de belangrijkste redenen voor het regelmatig en grondig reinigen van koeltorens, is het feit dat koeltorens erg gevoelig zijn voor legionellagroei. Het periodiek reinigen van koeltorens is daarom noodzakelijk. Tevens zorgt het periodiek reinigen ervoor dat het rendement (warmte afdracht) van de koeltoren verbeterd.

reinigen koeltorens


Werkzaamheden

Voor aanvang van de werkzaamheden wordt de toevoer van suppletie water onderbroken en de koeltoren door onze medewerkers eerst “conventioneel” gereinigd om grove en visueel waarneembare verontreiniging (zand, bladeren enz.) te verwijderen. Aansluitend wordt de installatie chemisch gereinigd om biofilm en mogelijk aanwezige kalkafzetting te verwijderen.

Nadat de gewenste inwerktijd is verstreken wordt de installatie gespoeld totdat er geen chemicaliën meer meetbaar aanwezig zijn. In samenspraak met de opdrachtgever wordt een tijdstip bepaald voor aanvang van de werkzaamheden.

Gedurende onze werkzaamheden dient de koeltoren(s) buiten bedrijf gesteld te worden. Wanneer de installatie een gedeelte van het jaar in bedrijf staat, is het raadzaam de reiniging vóór aanvang van het koelseizoen te laten plaatsvinden om zodoende veilig in bedrijf te kunnen gaan. Ook is het zinvol de installatie bij het uit bedrijf nemen te reinigen.

Offerte aanvragen voor reinigen koeltorens

Reinigen koeltorens | Door tijdig periodiek onderhoud uit te voeren, blijft u voldoen aan de wetgeving. Zo voorkomt u storingen en houdt u uw energieverbruik laag. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd conform ons VCA* systeem, en gebruikmakend van Kiwa-Ata gecertificeerde producten. Middels het contactformulier kunt u meer informatie aanvragen of vrijblijvend een offerte aanvragen.