Reinigen en desinfecteren drinkwaterinstallaties

Een microbiologisch verontreinigde drinkwaterinstallatie is een gevaar voor de gezondheid.

Door onregelmatig gebruik, opwarming en stilstand ontstaat microbiologische vervuiling(Biofilm). Biofilm is een voedingsbodem voor bacteriën zoals Legionella en beïnvloedt de kwaliteit van het drinkwater.

Het reinigen en desinfecteren van drinkwaterinstallaties is een zeer specialistisch proces. Purus werkt volgens een bewezen methode welke is opgebouwd uit meerdere stappen en producten. Biofilm is opgebouwd uit meerdere verontreinigingen (kalk, slijm en organische vervuiling) om deze effectief af te breken worden meerdere reinigingsstappen uitgevoerd.


De gebruikers van de drinkwater installatie zullen voor aanvang van de werkzaamheden worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Veiligheidslabels worden bij alle tappunten geplaatst. Onze medewerkers zullen aan het begin van de te reinigen installatie een onderbreking realiseren om het drinkwaternet veilig te stellen. Vervolgens zal het reinigingsproces aanvangen.

Na alle stappen te hebben doorlopen met in acht neming van inwerktijden en benodigde dosis wordt de installatie uitgespoeld (geneutraliseerd). De installatie wordt vrij gegeven nadat uit metingen is vastgesteld dat geen reinigingsproducten meer aanwezig zijn.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd conform ons VCA* systeem, en gebruikmakend van Kiwa-Ata gecertificeerde producten