Reinigen waterreservoirs

Het  jaarlijks inspecteren en onderhouden  van waterreservoirs zoals voorgeschreven in Waterwerkblad  4.1 is essentieel voor het hygiënisch  opslaan en bewaren van water.  Bij waterreservoirs kan men onder andere denken aan:

  • Reinwaterkelders
  • Proceswatertanks
  • Koelwaterbuffers
  • Warmwaterbereiders >50 liter.
  • Breektanks
  • Mobiele water voorraadtanks

In bovengenoemde reservoirs ontstaat  vervuiling  zoals biofilm, bezinksel en overige micro-organismen zoals onder andere E-coli en Legionella. De veroorzakers hiervan zijn stilstand, aanwezigheid vervuiling onvolledige doorstroming, opwarming en open verbinding met de buitenlucht.

Door waterreservoirs  jaarlijks  te laten reinigen wordt  voorkomen dat er een voedingsbodem voor Legionella ontstaat, en zal dit bij warmwaterbereiders een langere levensduur en een aanzienlijke energiebesparing opleveren doordat aanwezig kalkaanslag bij dit proces sterk vermindert dan wel verwijdert wordt.

Als het  waterreservoir geleegd of ingeblokt is, wordt deze door onze medewerkers  eerst “conventioneel” gereinigd om visuele vervuiling te verwijderen, waarna deze gedesinfecteerd wordt.
Nadat de gewenste inwerktijd is verstreken wordt het reservoir schoon gespoeld. Door middel van metingen wordt gecontroleerd of rest product aanwezig is. Hierna wordt het reservoir weer in bedrijf gesteld.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd conform ons VCA* systeem, en gebruikmakend van Kiwa-Ata gecertificeerde producten.