Informatie

De  drinkwaterwet   stelt eisen aan de inrichting en het beheer van collectieve watervoorzieningen. Onder ‘collectief’ wordt verstaan het verstrekken van (drink)water aan derden, zoals gasten, bezoekers, werknemers enz.

Daar elk waterleidingsysteem zijn eigen problematiek kent, is het laten uitvoeren van een Risico inventarisatie en evaluatie op uw (drink)waterinstallatie een eerste goede stap in uw verplichting tot het verstrekken van gezond drinkwater.

Voortvloeiend uit een risico inventarisatie en evaluatie volgen in de regel beheersmaatregelen die opgevolgd dienen te worden om uw (drink)watersysteem gezond te houden.

Purus BV kan u hierbij van dienst zijn!

 

Voortvloeiende beheersmaatregelen kunnen door Purus BV ten uitvoer worden gebracht tegen een zeer aantrekkelijk tarief. Enkele voorbeelden zijn:

  • Het wekelijks spoelen van weinig tot niet gebruikte tappunten
  • Jaarlijks keerklepcontrole
  • Jaarlijkse boilerreiniging
  • Overige diensten en producten op aanvraag

 

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd conform ons VCA* systeem, en gebruikmakend van Kiwa-Ata gecertificeerde producten.